Uslovi korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su osnovna pravila kupovine u našoj Internet prodavnici.

Korišćenje Internet prodavnice

Korisnik prihvata korišćenje Internet prodavnice www.books.beosing.com isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisniku je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja Internet prodavnice. Ovakvo i svako drugo korišćenje koje nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.


Cene na sajtu

Ukoliko je za artikal odobren promotivni internet popust, iskazan je i procentualno i brojčano, i odobren je samo za artikle naručene putem internet narudžbenice.


Modaliteti plaćanja su: 


Isporuka robe

Cena prevoza

 

 

Postupak reklamacije

Reklamacija prilikom isporuke - prijema robe
Ukoliko se prilikom prijema naručene robe, konstatuje da je isporučeni artikal oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju.


Ostali uslovi


 

Privatnost podataka


Fotografije 

Zabranjeno je svako upotrebljavanje, kopiranje i pozajmljivanje fotografija sa Internet prodavnice


Korišćenje sadržaja

Nije dozvoljeno koristiti Internet prodavnicu u svrhe zabranjene Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu  (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi.

Nije dozvoljeno distribuirati, modifikovati, kopirati, prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj sa Internet prodavnice, bez prethodnog pismenog odobrenja BEOSING d.o.o. Beograd.

Nije dozvoljeno korišćenje Internet prodavnice za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala.

BEOSING  d.o.o. će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim se zahtevaju otkrivanje ili pomoć u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste.

Takođe, sve informacije o tome da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe Internet prodavnice od strane trećeg lica, biće automatski prosledjene nadležnim organima vlasti.

Zabranjeno je da korišćenje Internet prodavnice i sadržaja objavljenog na njoj u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava. 


 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adresu, telefon (+381 11) 30 99 887  ili pismenim putem na adresu: BEOSING d.o.o. ulica Gavrila Principa 44a,11 000 Beograd .

 

Powered by Beosing Informacione Tehnologije
BeoSing prodavnica knjiga © 2019